S.C ARTQUILLING S.A.

MOTTO: Arta este ca a doua natura a realitatii.


 

 

CAPITOLUL 6 – IMPACTUL PROIECTULUI

    Din punct de vedere economic S.C. ARTQUILLING S.A. aduce pe piaţa obiectelor decorative din Bucureşti o mare diversitate de produse de bun gust şi calitate ,ale caror proprietati ar fi aprope imposibil de atribuit unei hartii.

    Din punct de vedere social prin înfiinţarea societăţii ARTQUILLING se crează noi locuri de muncă pentru personalul calificat existent pe piaţa muncii.

    În ceea ce priveşte impactul asupra mediului, înfiinţarea societăţii AMBIENT nu va efecte asupra mediului, din proces nerezultând deşeuri care să ridice probleme de depozitare, prelucrare sau evacuare. S.C. ARTQUILLING S.A. va respecta prevederile legale privind protecţia mediului.

 

 

 

CAPITOLUL 7 – CONCLUZII

     Din analiza ansamblului informaţiilor prezentate decurg următoarele concluzii pincipale:  Afacerea este fezabilă din punct de vedere:

  •  comercial, întrucât piaţa obiectelor decorative este o piaţă în creştere în România;
  •   financiar, deoarece societate S.C. ART-QUILLING S.A. dispune din surse proprii de o parte din resursele financiare necesare înfiinţării;
  •  uman, deoarece pe piaţa muncii există personalul cu calificarea cerută de înfiinţarea societăţii;
  •  managerial, deoarece firma posedă un manager serios şi competent.

 

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!