S.C ARTQUILLING S.A.

MOTTO: Arta este ca a doua natura a realitatii.


 

CAPITOLUL 1 – SCURT ISTORIC

S.C. ART-QUILLING. S.R.L. este o firmă de comerţ cu capital integral privat care are ca obiect de activitate comercializarea de obiecte decorative.

          Firma este o Societate cu Răspundere Limitată şi are doi acţionari care sunt şi managerii al firmei.

Obiectivul principal al firmei într-o primă fază este să pătrundă pe piaţa obiectelor decorative şi să se menţină, pentru ca apoi să se extindă, deschizând noi magazine atât în Bucureşti cât şi în alte oraşe din ţară.

S.C. ART-QUILLING S.R.L. pune pe primul plan în desfăşurarea activităţii sale clientul şi satisfacerea într-o cât mai mare măsură a dorinţelor şi nevoilor sale.  

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA SOCIETĂŢII

2.1. MANAGEMENTUL

ART-QUILLING este o Societate cu Răspundere Limitată a carei proprietar este şi managerul general al societăţii. Acesta se va ocupa de toate problemele operaţionale, comerciale şi manageriale ale firmei.

Managerul general va fi cel care va adopta deciziile referitoare la activitatea societăţii. Deciziile se vor baza aproape în exclusivitate pe experienţa şi capacitatea decizională a managerului general.

 

2.2. PERSONALUL

Personalul necesar magazinului este următorul:

 •   Manager: 1   - managerul general al S.C. ART-QUILLING S.R.L. a absolvit Facultatea de Finanţe, ASE, Bucureşti şi deţine o specializare în management (MBA).   
 •   Contabil: 1 -Acesta este angajat cu contract de colaborare, pe baza experienţei şi a capacităţii profesionale. Este absolvent al Facultăţii de Contabilitate, ASE.               
 • Designer: 2   -Acestia sunt angajati cu contract de colaborare. A absolvit Facultatea de Arte Plastice, secţia design.

     De asemenea, firma va colabora cu o agenţie de publicitate, care se va ocupa de promovarea firmei pe piaţă prin:

 •     publicitate în ziare şi la posturile de radio locale;
 •    pliante.

 

 

 

CAPITOLUL 3 – DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 ECHIPAMENTE

            S.C. ART-QUILLING S.R.L. îşi propune achiziţionarea următoarelor echipamente:

 •  computer: 3
 •  telefon:2
 •  fax: 1
 •  maşină de calcul: 1
 •  instalaţie de aer condiţionat:3
 • sistem de alarmă: 1

 

 

 

3.3. SPAŢII

         Spaţiul necesar desfăşurării activităţii societăţii “ ART-QUILLING” este de 60 mp. Din aceşti 60 mp, 30 mp sunt utilizaţi pentru amenajarea unui mic birou în care să-şi desfăşoare activitatea managerul si directorul, iar restul de 30 mp atelierul si biroul contabilului.

 

 

 

3.4. PERSONALUL

        Managerul general al societăţii  va adopta toate deciziile referitoare la activitatea societăţii şi se va ocupa de toate problemele operaţionale, comerciale şi manageriale ale firmei.

        Contabilul, angajat cu contract de colaborare, asigura contabilitatea firmei ART-QUILLING.

         Designerul este angajat cu colaborare pentru a amenaja vitrina şi spaţiul de desfacere al magazinului, conferindu-i acestuia atmosfera caldă, primitoare şi în acelaşi timp modernă pe care clienţii şi-o doresc pentru casele lor.

Angajaţii societăţii ARTQUILLING vor fi stimulaţi prin acordarea de prime, corespunzător rezultatelor.

 

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!